Ukázka naší práce 

Zahradnické práce


Nabízíme dendrologické průzkumy, výpočty hodnot dřevin, zahradnické práce a návrhy i projekty zahrad či parků. Zajišťujeme vyhledání havarijních stromů a zvláště cenných dřevin. Projektujeme moderní i tradiční parky, sídliště, stromořadí, ochranné pásy, dětská hřiště. Provádíme odborné konzultace. 

Realizace a údržba zahrad a parků

Celoroční údržba dřevin 

Zakládání travních koberců 

Zakládání trávníku travním osivem 

Údržba trávníku

Kácení dřevin